STANDARD ⭐⭐ Phòng 2 giường lớn tiêu chuẩn

View Room

DELUXE Cozy Room ⭐ Phòng 1 giường KING tầng cao

View Room

VIP Cozy Room ⭐ Phòng 1 giường KING cao cấp

Căn phòng tuyệt vời để ngắm toàn cảnh thành phố!
2 khách 1 giường 1m8 25 m2
View Room

SUPERIOR 2 beds ⭐⭐ Phòng 2 giường lớn có view

A comfortable room with kingly feel.
2 - 4 Khách 2 giường 1m6 x 2m 20 m2
View Room

DELUXE 2 beds ⭐⭐ Phòng 2 giường đôi cao cấp

A room with attitude.
2 - 4 khách 2 giường (1m6 x 2m) 25 m2
View Room

Standard Cozy Room ⭐ Phòng 1 giường KING tiêu chuẩn

Căn phòng ấm áp của bạn giữa lòng Đà Nẵng!
2 khách 1 giường 1m 8 x 2m 16 m2
View Room