🥀 𝐋𝐀̀𝐍𝐆 𝐁𝐈́𝐂𝐇 𝐇𝐎̣𝐀 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆 🥀

Không cần phải lặn lội vào tận Tam Thanh nữa nhé, Đà Nẵng cũng có ngay một làng bích họa rực rỡ sắc màu với nghìn góc “sống ảo”, chỉ chờ các bạn đến check in nữa thôi ạ.
📌 Địa chỉ: ngõ 75, đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

Không có mô tả ảnh.

 

🌿 𝐅𝐑𝐄𝐒𝐂𝐎 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀𝐆𝐄 𝐈𝐍 𝐃𝐀𝐍𝐀𝐍𝐆 🌿

” 𝑇ℎ𝑒 𝐴𝑙 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑎𝑟𝑡 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝐷𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛 𝐵𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑚 𝑀𝑢𝑠𝑒𝑢𝑚 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑚𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑡𝑠. 𝑊𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑠𝑒 𝑠𝑚𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦𝑠, 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑏𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡𝑙𝑖𝑔ℎ 𝑜𝑓 𝐷𝑎𝑛𝑎𝑛𝑔’𝑠 𝑓𝑎𝑚𝑜𝑢𝑠 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑠 . 𝑇ℎ𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑖𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒. 𝐷𝑜𝑛’𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑏 𝑎 𝑐𝑢𝑝 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑙𝑘 𝑡𝑒𝑎 𝑖𝑛 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝑉𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑛ℎ 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑒𝑡 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑦 😉 ”

📌Location: Hamlet 75, Nguyen Van Linh Street, Danang.

——————————–
🌙 𝗥𝗢𝗕𝗜𝗡 𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗔𝗡𝗚
💡𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑡𝑎𝑦 𝐶𝑜𝑧𝑦 𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑦
🎉 Lifestyle Hotel – Khách sạn 2 sao số 1 Đà Nẵng!
✔️다낭 2성급 인기 호텔 5곳!
📍 08. Đường Loseby. Đà Nẵng
📩 hello@robinhotel.com
☎️ (+84) 236 655 9666 / (+84) 935 220 966
🖍 Instagram Direct: robinhotel.danang
📮 www.robinhotel.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *